Muziekvereniging

Excelsior Bergambacht

In 1896 begon een groepje jongelui, die allemaal viool speelden, gezamenlijk te musiceren. Iedere week kwam de vioolleraar op de fiets uit Gouda om enig vorm te geven aan het samen spelen. Door een uitvoering waaraan werd meegewerkt door een dwarsfluitist en een klarinettist onstond op 15 oktober 1898 muziekvereniging "Excelsior", een petit-symphony orkest.

Van strijkorkest naar harmonie

De vereniging die oorspronkelijk was opgericht als strijkorkest werd al snel omgevormd tot een harmonie. Deze omvorming was niet geheel te danken aan het feit dat de inwoners van Bergambacht zeer muzikaal waren. De contributie bedroeg maar liefst 25 cent per week, wat voor die tijd een aanzienlijk bedrag was. De vereniging was echter loyaal. Goede muzikanten met een laag inkomen konden gratis lid worden of lid worden tegen gereduceerde prijs. Dit werd mogelijk doordat de vereniging inkomsten kreeg uit het musiceren tijdens boottochtjes, schaatswedstrijden en concerten. In 1925 draaide de vereniging voor eerst met een batig saldo. Men kon zich toen de luxe permitteren om voor het eerst sinds 27 jaar een maatstok / dirigentstokje aan te schaffen. Het overige geld ging op aan auteursrechten die sinds 1925 betaald moesten worden.

Oudpapieracties

Om aan extra inkomsten te komen, werden in de geschiedenis van Excelsior tal van acties georganiseerd. Zo is men begonnen met het verkopen van reverspeldjes waarvan er nu nog enkele in het bezit zijn. Ook werden er loterijen georganiseerd met als hoofdprijs een fiets wat voor die tijd een enorme prijs was. In 1936 is men begonnen met het verkopen van oliebollen. Bij de eerste actie werden maar liefst 4000 oliebollen verkocht. Tijdens de oorlogsjaren is deze actie stopgezet om er in 1954 opnieuw mee te beginnen. De laatste oliebollen zijn in 1989 verkocht. In 1951 is men begonnen met het inzamelen van oud papier. Na 1 jaar is men daar om organisatorische redenen weer mee gestopt. De herstart werd gemaakt in 1970. Sinds die datum is de vereniging daar niet meer mee opgehouden. Binnen de kern van Bergambacht wordt nu iedere 5 weken oud papier opgehaald om er voor te kunnen zorgen dat nieuwe leden ook een instrument kunnen bespelen.

Van harmonie naar fanfare

In 1955 werd de harmonie omgevormd tot een fanfare. In dat jaar heeft men ook met succes een tamboerkorps weten op te richten om voor de fanfare uit te marcheren op straat. Om één geheel op straat te krijgen werd na hard sparen in 1962 het eerste uniform gekocht. De leden van de fanfare werden in diepblauwe pakken gehesen, terwijl de tamboers een vestje werd aangemeten.

Anno nu...

Vandaag de dag is de vereniging uitgegroeid tot een jonge en dynamische vereniging die gebaat is bij het harde werken van de leden. Het zijn immers de leden die met elkaar moeten musiceren om datgene te brengen wat men zo bewondert aan het concerteren en marcheren. Om een indruk te krijgen van de diverse onderdelen van onze vereniging verwijs ik u graag naar de links. Daar kunt u van alles te weten komen over onze fanfare, Melody Percussion Band en blaaskapel de Waardgangers. Tevens vindt u daar informatie over waar u terecht kunt als u lid wilt worden of als u onze vereniging beter wilt leren kennen.